Camíde Reg de la Vinya s/n Calabuig – Bàscara Girona 17483 · Tels (+34) 972 560 033 – (+34) 607 484 646 info@monerplant.com

Árboles. Arbustos Cactus, Frutales, Palmeras, Plantas ejemplares, Plantas exóticas

Instal·lació de gespa natural i artificial

Com a imatge clàssica de qualsevol casa, la gespa és una de les parts més importants de qualsevol jardí i la primera impressió. A part de l’estètica visual, la gespa serveix com un espai ideal perquè juguin els nens i les mascotes.

Gràcies als avenços tecnològics, tenim l’opció de tenir una gespa natural o gespa artificial de molt bona qualitat

Prendre la decisió entre una gespa artificial o gespa natural per a molts propietaris necessiten assessorament de professionals per decidir quina opció és la més adient en cada cas. Per ajudar-lo a decidir quin és millor per a vostè, els podrem dir els avantatges en cada cas,